מחברת “דברים טובים נמצאים בתוכי”

45.00

יומן תובנות – ״דברים טובים נמצאים בתוכי״:
היומן הוא כלי משלים לעבודה עצמית עם הקלפים והספר,
התחברות לקול הפנימי ולהשראה האישית שנשקפת מתוך התהליך.